Igla vindt beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens belangrijk.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzamelt, gebruikt en met welk doel. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die worden verwerkt van gebruikers van de website en op gegevens van personen die een behandeltraject bij Igla volgen.

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en daarbij houdt Igla zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving:
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze met Igla zijn gedeeld;
 • Er worden niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk;
 • Gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig voor het verbonden doel of zolang dit wettelijk of vanwege voorschriften (branchevereniging) verplicht is gesteld;
 • Gegevens worden beveiligd door middel van up-to-date technische maatregelen en Igla verlangt dit ook van bedrijven waarmee wordt samengewerkt (voor bv boekhouding);
 • Op aanvraag kunt u uw persoonsgegevens inzien, (laten) corrigeren of verwijderen, mits dit de wettelijk verplichtingen van Igla niet in de weg staat.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener (bv uw huisarts) of die u zelf ter beschikking heeft gesteld (bv over uw medicijngebruik).

Igla doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren bv een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing c.q. studiedoeleinden;
 • Voor de financiële administratie, waaronder het opstellen van een factuur;
 • Om met u te kunnen communiceren;
 • In geval de Zorgverzekeraar informatie opvraagt om te controleren of de zorg is geleverd waarvoor de zorgverzekeraar heeft betaalt (= controle op rechtmatigheid).
  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist, 15 jaar bewaard nadat de laatste wijziging in het dossier plaatsvond.
  Financiële gegevens blijven, conform de fiscale bewaarplicht, 7 jaar bewaard.
   
De factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling en de ‘prestatiecode’ van de behandeling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits dit de wettelijke verplichtingen van Igla niet in de weg staat. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

In het kader van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt u een verzoek doen om de gegevens naar een andere, door u genoemde (medische) dienstverlener of organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u in persoon doen, dan wel kan worden gericht aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. In het laatste geval geldt dat, om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf is gedaan, zal worden gevraagd om een identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, nadat uw verzoek is ontvangen.

Igla wil u er op wijzen dat, indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een vraag of klacht, u de mogelijkheid heeft dit te melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 
Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone en door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken door uw voorkeursinstellingen te onthouden of bij te houden zodat op maat gemaakte content en advertenties kan worden aangeboden. 
De website van Igla maakt geen gebruik van cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics.

Igla heeft echter geen volledige controle op andere partijen die mogelijk cookies kunnen plaatsen, de manier waarop deze partijen met cookies omgaan en wanneer ze deze uitlezen. Ook kan Igla niet garanderen dat alle websites waarmee wij via links verbonden zijn op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

De website van Igla biedt u de mogelijkheid om een contactformulier te versturen.
Alhoewel dit formulier via een beveiligde verbinding wordt verstuurd en de website geen back-up van uw bericht bewaard, adviseren wij u geen medische informatie over uzelf te versturen. Doet u dit wel, dat is dat uitsluitend voor uw eigen risico en Igla accepteert dan ook geen aansprakelijk in geval dit mogelijk tot schade (zowel materieel als immaterieel) mocht leiden.

 
Wijzigingen

Igla kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Igla. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 
Contactgegevens:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Naam: mevr. L. Marina
Telefoon: 06-55745688
Contactadres: Anton Rooskenshof 22, 3544 ME Utrecht
 

 

Moxa-therapie

moxatherapieMoxa is van oudsher een onderdeel van de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Moxeren is het branden van gedroogd Bijvoetskruid dat in de vorm van een staafje is gerold. Dit brandende staafje wordt vlak boven koude, slappe, futloze of gezwollen plekken op het lichaam gehouden.

Lees meer...

Acupunctuur

acupuncturistDe snelheid van onze maatschappij, de druk en stress van alledag is een belangrijke factor in de verstoring van onze natuurlijke energiebalans.
Wanneer het lichaam beter in balans wordt gebracht, kan het zelfhelend vermogen van het lichaam haar werk goed doen.

Lees meer...

Cupping

cupping-therapie
Cupping is een eenvoudige therapeutische techniek, die een waardevolle aanvulling vormt voor de acupunctuur. Cupping is een veel gebruikte vacuümtechniek, die ontwikkeld werd om toxines (gifstoffen) en spierkrampen vanuit diepere lichaamsweefsels naar het huidoppervlak te trekken.

Lees meer...

Guasha-therapie

Guasha-therapie-Baarn
Via de eeuwenoude schraap methode, Guasha, kan op een heel eenvoudige en quasi pijnloze manier stagnatie worden opgelost en circulatie op gang worden gebracht. 
Dit is een prachtige aanvulling op cupping.

Lees meer...

Go to top